BTW diensten- TVA Services

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

L’entreprise ou le professionnel indépendant qui réalise de manière habituelle des opérations économiques payantes en Union européenne est assujetti à la TVA. Cette taxe est directement facturée aux clients sur les biens qu’ils consomment ou les services qu’ils utilisent. C’est aux professionnels de la collecter sur ces opérations imposables et la déclarer.

  • Wij verzorgen uw btw registratie in diverse EU landen
  • Wij verzorgen uw btw aangiften in meerdere EU landen
  • wij verzorgen de communicatie met de lokale belastingdiensten

Belastingplicht voor de omzetbelasting in België:

De buitenlandse belastingplichtige zonder vaste inrichting in België.
Enkel de belastingplichtigen die niet in de Gemeenschap (EU) zijn gevestigd, zijn in principe, gehouden een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger te laten erkennen vooraleer enige handeling in België te verrichten, behalve een handeling waarvoor de belasting overeenkomstig artikel 51, § 2, 1°; 2°; 5° of 6° van het Wetboek door de medecontractant verschuldigd is (Wetboek, art. 55; KB nr. 31).

De belastingplichtigen die in de Gemeenschap (EU) zijn gevestigd, hebben dus niet meer de verplichting om een aansprakelijke vertegenwoordiger te laten erkennen voor de handelingen die in België plaatsvinden en waarvoor zij schuldenaar van de BTW zijn. Indien zij het wensen, kunnen zij echter een aansprakelijke vertegenwoordiger laten erkennen wanneer zij in België handelingen verrichten die, indien ze door een niet in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige werden verricht, de erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger zouden vereisen (Wetboek, art. 55).

Wanneer een niet in België maar in een andere Lidstaat van de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige in België handelingen verricht waarvoor hij in België schuldenaar is van de belasting, is hij, in principe, gehouden zich in België voor BTW-doeleinden te laten identificeren.

Aangezien deze identificatie niet meer verbonden is met de erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger zegt men dat hij geniet van een “rechtstreekse identificatie”.

Meer weten VAT point Europe helpt u graag verder, neem contact met ons op.