Geen categorie

Hongarije real-time factuurgegevensrapportage

Wat u moet weten over real-time factuurgegevensrapportage in Hongarije

Vanaf 1 juli 2018 zijn btw-betalers in Hongarije verplicht om de Hongaarse financiële administratiehierover te informeren op het moment dat het belastingdocument wordt uitgegeven . Dit is een zogenaamde real-time factuurgegevensrapportage of ook “online számla rendszer”.

marco@vatpointeurope.eu- omzetbelasting in de gehele EU

Wanneer en voor wie is de verplichting om real-time factuurgegevens te rapporteren?

 • de verplichting om gegevens over het uitgegeven belastingdocument online te melden heeft betrekking op alle Hongaarse btw-betalers, dwz zowel binnenlandse als buitenlandse belastingbetalers
 • zij rapporteren alleen gegevens over verkoopdocumenten (niet over aankoop, export, levering aan een andere lidstaat)
 • rapportage heeft alleen betrekking op BtoB-transacties, dwz. alleen documenten die zijn uitgegeven tussen twee Hongaarse btw-betalers
 • de verplichting ontstaat wanneer de waarde van de btw op het uitgegeven belastingdocument gelijk is aan of groter is dan HUF 100.000 (ongeveer € 340); de financiële administratie stuurt geen informatie over btw-vrijgestelde of belastingvrije transacties

Wat zijn de voorwaarden voor rapportage van real-time factuurgegevens?

 • factureringssoftware moet gereed zijn voor onmiddellijke online rapportage zonder enige handmatige tussenkomst
 • Rapportage gebeurt alleen elektronisch via de webinterface van de Hongaarse belastingadministratie in een vast XML-formaat
 • de correctie van de onjuist uitgegeven documenten vindt plaats binnen 72 uur na afgifte van het document
 • in het geval van een technische storing, is het mogelijk om gegevens binnen 48 uur handmatig te rapporteren
 • de verplichting van real-time rapportage komt niet in de plaats van de voorheen verplichte rapportage van uitgegeven belastingdocumenten in het XML-formaat volgens de nummerreeks of voor een bepaalde periode (verplichting vanaf 1 januari 2016)
 • onjuiste of ontbrekende rapportage kan worden bestraft tot HUF 500.000 (ongeveer € 1.700) per document

Als het belastingdocument niet elektronisch wordt verstrekt, is het mogelijk om een ​​belastingdocument in Hongarije af te geven op de officiële voorgedrukte formulieren die voor dat doel zijn verstrekt.

Deze documenten zijn ook onderworpen aan rapportage:

 • binnen 5 kalenderdagen als de waarde van de BTW tussen HUF 100.000 en HUF 500.000 ligt
 • binnen 1 kalenderdag als de waarde van de btw hoger is dan 500.000 HUF

E-commerce

Voor binnenlandse e-shops moet worden opgemerkt dat de verplichting niet geldt bij verzending naar eindklanten. Voor betalers die contant verkopen, is de verplichting om contante ontvangsten te registreren nog steeds van toepassing.

Where can I get more information

If you do need to VAT register contact VAT Point Europe and we guide you further to be VAT compliant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *