EORI nummer

Bij zaken doen over de Nederlandse grens komt meer kijken dan alleen de omzetbelasting. Zodra uw product de grens overgaat komt ook de douane in beeld.

EORI nummer:

Met dit nummer kunnen marktdeelnemers in alle lidstaten op dezelfde manier worden geïdentificeerd. Dit levert voor zowel die marktdeelnemers als voor de Douane efficiencyvoordelen op. Een marktdeelnemer is ‘elke rechtspersoon of natuurlijk persoon die in het kader van zijn bedrijf activiteiten uitvoert waardoor hij een relatie heeft met de Douane’.

Alle in de Europese Unie (EU) gevestigde en actieve Economic Operators (marktdeelnemers) moeten beschikken over een EORI-nummer.
(EORI-nummer = Economic Operators Registration and Identification).

 

U bent verplicht om het EORI-nummer bij alle douanehandelingen te (laten) gebruiken als identificatienummer in de gegevensuitwisseling met de Douane. Ook wanneer u deze douanehandelingen verricht in andere lidstaten van de EU.

In Nederland is het EORI-nummer opgebouwd uit:

 • ‘NL’ gevolgd door
 • het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden IdentificatieNummer (RSIN) van de marktdeelnemer

Als het NL-RSIN minder dan 9 cijfers bevat, wordt het EORI-nummer aangevuld met ‘voorloop’nullen.

Aanvragen EORI-nummer

Marktdeelnemers kunnen het EORI-nummer op 2 verschillende manieren ontvangen:

 • Marktdeelnemers die een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) hebben, hoeven in Nederland niet expliciet een EORI-nummer aan te vragen, omdat zij dat zelf kunnen afleiden. Bij Formaat EORI-nummer vindt u meer informatie over de opbouw van het EORI-nummer.
  • Doet u douane-aangifte in Nederland? Dan hoeft u het EORI-nummer niet aan te vragen (maar leid het af uit het RSIN).
   Gebruikt u voor een eerste keer het EORI-nummer in een douane-aangifte? Dan krijgt de houder van het EORI-nummer verdere informatie over het gebruik ervan.
  • Doet u douane-aangifte buiten Nederland? Vraag dan ruim voordat u het EORI-nummer wilt gebruiken in een douane-aangifte in het buitenland, een EORI-nummer aan. Doe dat met het formulier – zie hieronder.
 • U kunt het EORI-nummer echter ook expliciet aanvragen met het formulier Aanvraag EORI-nummer voor bedrijven met hoofdvestiging in Nederland. Ook is er een toestemmingsformulier(antwoordbrief) waarmee u toestemming geeft voor het publiceren van uw EORI-gegevens op de Europese EORI-website (in Engelse taal).

Procedure artikel 23 Wet Omzetbelasting

U moet in de invoeraangifte in de rubriek ‘Geadresseerde’ het EORI-nummer vermelden. Deze rubriek werd tot de invoering van EORI gebruikt voor het btw-identificatienummer van de belastingplichtige voor de omzetbelasting. Daarom is een nieuwe rubriek ‘OB-plichtige’ toegevoegd. Hierin kunt u het btw-identificatienummer vermelden.

Is er sprake van een noodprocedure en doet u daarom schriftelijk invoeraangifte (via het Enig document)? Dan moet u het btw-identificatienummer als bijzondere vermelding opnemen in vak 44 van het Enig document. De bijzondere vermelding (code) is 90200. U geeft als omschrijving aan ‘art. 23 wet OB’, gevolgd door het btw-identificatienummmer van de belastingplichtige voor de omzetbelasting. De bijzondere vermelding geldt dus uitsluitend voor schriftelijke aangiften die in de noodprocedure gedaan worden.

pan-european vat services marco@vatpointeurope.eu

Heeft u vragen over dit artikel? Neem contact op met Marco van Houttum van Kennispunt contact

 

 

Deskundige financiële, fiscale en juridische ondersteuning op een persoonlijke en betrokken wijze. Ontdek wat Kennispunt voor u kan doen.