VAT Point Europe internationale btw dienstverlening

Voor veel ondernemers is de BTW één van de lastigste belastingen. Vat Point Europe helpt u bij de BTW problematiek in uw organisatie;  begrijpen en onderbrengen in controleerbare processen. Door advies, training, hulp bij implementatietrajecten  helpt Vat Point Europe u uw BTW compliance te optimaliseren!

Internationale btw

Bij de internationale handel in goederen en het internationale dienstenverkeer speelt de btw een zeer belangrijke rol. Ondanks dat de btw-wetgeving op Europees niveau is geregeld, kent elk Europees land specifieke regels waar ondernemers mee te maken krijgen. Het is dan ook van groot belang dat u als internationaal opererende ondernemer uw interne processen volledig op orde heeft. Dit om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden zodat uw leveringen en diensten op de meest optimale wijze aan btw-heffing zijn onderworpen en de daarmee gemoeide kosten zo laag mogelijk blijven.

Indien u niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving in een land, kunnen de lokale autoriteiten hiertegen optreden. De gevolgen van een dergelijk optreden hebben vaak veel impact op de onderneming op zowel financieel als commercieel vlak.

Internationaal netwerk Vat Point Europe

 

Voldoen aan de geldende btw-wetgeving voor internationaal opererende ondernemers begint met een goede kennis van de verplichtingen waar u mee te maken krijgt, zoals het indienen van aangiftes en het voldoen aan de geldende betalingsverplichtingen. Het internationale netwerk van Vat Point Europe adviseert internationaal opererende ondernemers proactief om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan alle verplichtingen, dat aangiftes tijdig en correct worden ingediend en dat betaling op tijd plaatsvinden.

www.vatpointeurope.eu_ aanvragen buitenlands omzetbelasting_fiscaal nummer 

 

Ons ABC op BTW gebied voor U:

Advies

Advisering vormt de kern van onze dienstverlening. De klant staat voorop in onze visie. Een goed advies is een advies dat bovenal praktisch is. Zodat U weet wat te doen en hoe dat te doen!

Openheid en helderheid zijn in de relatie tot de klant uiteraard onontbeerlijk voor een adviseur. Maar ook in relatie tot de Belastingdienst zijn die openheid en helderheid in onze ogen noodzakelijk.

BTW onderzoeken

Een BTW onderzoek door de fiscus leidt vaak tot correcties achteraf. Wilt u liever geen verrassingen? Bent u graag “in control”? Dan is een BTW onderzoek door Kennispunt voor u de oplossing.

Denk aan een gericht onderzoek op bepaalde onderwerpen (toepassing juiste BTW tarieven, het op correcte wijze omgaan met de BTW vooraftrek ) ook een algehel boekenonderzoek zoals de fiscus dit doet behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

Compliance

Het verzorgen van BTW aangiften en opgaven behoort tot onze competenties. Dit geldt ook voor de ondersteuning bij het doen van BTW aangiften in het buitenland, alsmede voor het terugvragen van buitenlandse BTW.

Onze dienstverlening op een rij:

  • Advisering op het gebied van de (internationale) btw
  • Het verzorgen van een btw-scan
  • Het verzorgen van een btw-handleiding
  • Het verzorgen van registratie- en deregistratieverzoeken
  • Het verzorgen van (internationale) btw-aangiften
  • Het verzorgen van opgaaf intracommunautaire prestaties
  • Het verzorgen van teruggaafverzoeken
  • Het verzorgen van (in company)cursussen en trainingen
  • Optreden als algemeen fiscaal vertegenwoordiger

Heeft u vragen over dit artikel? Neem contact op met Marco van Houttum van Vat Point Europe

Deskundige financiële, fiscale en juridische ondersteuning op een persoonlijke en betrokken wijze. Ontdek wat Vat Point Europe voor u kan doen.